Nemzetközi reklámköltés trendek 2017Q1


Nemcsak a médiafogyasztási, a reklámköltési trendek is folyamatosan változnak világszerte. Hogy egy-egy piaci szektor vagy médiatípus mekkora szeletet hasít ki egy adott ország reklámtortájából, és súlya éppen nő vagy csökken, az nagyban függ az ország földrajzi elhelyezkedésétől, gazdasági fejlettségétől és kultúrájától.

Kazahsztánban és Vietnámban például a teljes reklámköltés több mint 25 százaléka az élelmiszer szektorból származik, míg Nyugat-Európában ez az arány 5 és 10 százalék között mozog. Az utazás és turizmus szektor részesedése a vizsgált országok közül Dániában (15%), az Egyesült Államokban (9%) és Franciaországban (7%) a legmagasabb, autóreklámra pedig az európai országokban és az USA-ban költenek a legtöbbet. A legkiegyenlítettebb képet a telekom szektor mutatja, világszerte 5% körüli költésrészesdéssel (csak Kínában és Mexikóban van 3% alatt).

A Kantar Media nemzetközi hálózatába tartozó 16 ország – köztük az USA, Oroszország, Kína, Lengyelország, Dánia és Kazahsztán – 2017. január-márciusi reklámköltési trendjeit szedtük össze grafikus formában. Médiatípusonkénti költésváltozást, piaci szektorok szerinti költésmegoszlást, top hirdetőket.

Tanulmány letöltés