Home

Naše riešenia

Prepájame dáta z prieskumov, monitoringu reklamy, merania sledovanosti a poskytujeme tak klientom komplexný prístup a pochopenie meniaceho sa mediálneho sveta. 

Covid-19 Barometer

Globálna syndikovaná štúdia o tom, ako Covid-19 ovplyvňuje spotrebiteľské správanie, postoje a očakávania, pokrývajúca viac ako 30 trhov.

Zistiť viac