Rekordné hodnoty sledovanosti televízie sú ideálna príležitosť na zvýšenie znalosti značky

BRATISLAVA, 7.5.2020 – Prvotná panika z pandémie korona vírusu ustúpila, diváci si však zachovali návyk sledovania televízie aj v ďalšom mesiaci. Ľudia pozerajú televíziu najmä v dopoludňajších hodinách a záujem o spravodajské relácie dosahuje maximá. 

Hoci lock-down pomaly odznieva, slovenskí diváci ostávajú pri svojich televíznych prijímačoch. Z vývoja sledovanosti slovenských televízií je zrejmé, že diváci zaradili pozeranie televízie medzi svoje denné rutiny a vytvorili si počas pandémie návyk. „Za uplynulý mesiac sme zaznamenali nárast sledovanosti televízie v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 30%. Ľudia v posledných týždňoch zapínajú televíziu medzi 10:00 a 13:00 a výraznejšie viac ju sledujú ženy ako muži,“ uviedol Andrej Vallo, country leader spoločnosti Kantar. 

O spravodajstvo je stále veľký záujem

Diváci stále vyhľadávajú informácie o aktuálnej situácií. Svedčí o tom fakt, že sledovanosť spravodajských relácií prudko stúpla. „V posledných šiestich týždňoch sa priemerná týždenná sledovanosť spravodajských relácií v minútach, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, takmer zdvojnásobila,“ vysvetlil ďalej Andrej Vallo. Dodal, že spravodajskú hodinku o 19:00 sledujú viac ženy, ktoré potom ostávajú pri televíznych prijímačoch dlho do noci. 

Zastaviť komunikáciu značky v čase krízy sa nevypláca

Spotrebitelia majú v období krízy jasnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať reklama, a aké posolstvá by mala obsahovať, aby si voči nej nevytvorili negatívnu emóciu. Vysoká sledovanosť televízie je mimoriadne priaznivá pre inzerentov. Značky by v tomto období mali komunikovať ako môžu byť spotrebiteľom nápomocné, ako im môžu uľahčiť každodenný život, mali by ich informovať o svojom úsilí čeliť aktuálnej situácii. Kombináciou upokojujúceho tónu a ponúknutej perspektívy môžu značky dosiahnuť u spotrebiteľov pozitívnu emóciu. Na krízu sa dá pozerať nielen ako na katastrofu, ale aj ako na príležitosť. Značky majú totiž práve teraz možnosť prostredníctvom reklamy zasiahnuť oveľa väčšie množstvo divákov, ktorí doma sledujú televíziu.   

Nákupné správanie spotrebiteľov sa počas koronakrízy mení, no povedomie o značke môže pretrvať. Počas krízy v roku 2008 rapídne klesli mnohé kvalitatívne parametre značiek, ktoré prestali inzerovať. Z tohto príkladu sa dá poučiť a zabrániť oslabeniu znalosti značky u spotrebiteľov. Rekordne silná sledovanosť televízie je ideálna príležitosť ako môžu značky povzbudiť svojich stálych spotrebiteľov a vhodným posolstvom pritiahnuť nových. Navyše pri postupnom uvoľňovaní opatrení je priestor pripraviť svojich spotrebiteľov na nový spôsob fungovania po koronakríze. To, akým spôsobom budú značky komunikovať v tomto období, a ako budú reflektovať každodenné potreby počas krízy si spotrebitelia budú dlho pamätať.    


KANTAR 
Spoločnosť Kantar je svetovým lídrom v oblasti marketingových dát a poradenstva. Na Slovensku má svoje zastúpenie prieskum trhu, meranie sledovanosti televízií ako aj monitoring výdavkov do reklamy. Kantar poskytuje klientom najkomplexnejšie a najpresnejšie informácie o spotrebe médií, ich výkone a hodnote.


Kontaktné info:

Kantar Slovakia s.r.o., +421 (0)2 323 66 222, informacie(at)kantar.com, www.kantar.skPMT
Spoločnosť PMT zabezpečuje od roku 2004 realizáciu elektronického merania sledovanosti televízie prostredníctvom píplmetrov. Toto meranie je najväčším kontinuálnym výskumom na Slovensku. Spoločnosť založili televízie JOJ, Markíza, RTVS, TA3 a Asociácia mediálnych agentúr. 


Kontaktné info:

 PMT, s.r.o, pmt(at)pmt.sk, www.pmt.sk