Pravidlá ochrany osobných údajov

Dátum vytvorenia: Dec 2015 | Verzia 2 
Dátum kontroly: 1. máj 2018


Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na webové stránky na www.kantarmedia.com/sk. Nevzťahujú sa na žiadne iné produkty alebo služby poskytované nami ani žiadnou inou stranou. 

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Kantar Media UK Ltd. („my“ alebo „nás“). Používaním a návštevou našej webovej stránky a odoslaním vašich osobných údajov súhlasíte s tým, že použijeme vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov. 

Ak chcete vedieť, ako používame súbory cookie, kliknite sem

Rešpektujeme súkromie používateľov našej webovej stránky a uvedomujeme si, že keď sa rozhodnete poskytnúť nám informácie o sebe, dôverujete, že s týmito informáciami naložíme zodpovedne. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú dôležité informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje. 

Meranie TV a videa online 

Ak chcete zobraziť vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre naše online riešenia na meranie TV a videa, kliknite sem 

Náhľady 

Ak chcete zobraziť vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre naše riešenia Náhľadov, kliknite sem 

Aké informácie zhromažďujeme? 

Občas vás môžeme požiadať, aby ste nám dobrovoľne poskytli osobné informácie. Tieto informácie sa vo všeobecnosti vyžadujú, ak chcete, aby sme vám poskytli informácie. 

Môžeme o vás zhromaždiť nasledujúce informácie: 

 • Meno 
 • Emailová adresa 
 • Telefónne číslo 
 • IP adresa (jedinečný identifikátor vášho počítača alebo iného zariadenia) 
 • Informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti so zaslaním žiadosti o zamestnanie (môže obsahovať citlivé osobné informácie, napríklad etnický pôvod) 
 • Môžeme tiež zhromažďovať údaje, vrátane súborov cookie, súvisiace s používaním tejto stránky na štatistické účely a na zlepšenie používateľskej skúsenosti na tejto stránke 

Ako ich použijeme?

Tieto informácie použijeme nasledovne: 

 • aby sme vám poskytli požadované informácie, napr. newsletter, brožúry; 
 • aby sme vám poskytli ďalšie informácie o našej spoločnosti alebo službách, ktoré by vás mohli zaujímať 
 • aby sme vám odpovedali na prípadné konkrétne otázky v súvislosti so spoločnosťou Kantar Media a jej prevádzkovými spoločnosťami; 
 • aby sme vám poskytli lepšie spôsoby prístupu k informáciám z tejto webovej stránky; 
 • na spracovanie a posúdenie vašej žiadosti o zamestnanie; 

Informácie o tom, ako používame vaše údaje zhromažďované pomocou súborov cookie a podobných technológií, nájdete tu v časti „Cookies“. 

Poskytujeme vaše údaje tretím stranám? 

Vaše osobné údaje môžeme posielať iným spoločnostiam v rámci skupiny Kantar, WPP, pridruženým spoločnostiam a tretím stranám, ktoré nám pomôžu spracovať vaše osobné údaje na účely uvedené v týchto pravidlách. 

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak sme my alebo akýkoľvek náš majetok predmetom predaja alebo podobnej firemnej transakcie. Zabezpečíme, aby tretie strany, ktoré dostali vaše osobné informácie, boli povinné zachovať ich dôvernosť. 

Osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, keď sa odôvodnene domnievame, že sa to vyžaduje podľa zákona, a s cieľom prešetriť, zabrániť alebo prijať opatrenia týkajúce sa podozrivých alebo skutočných nezákonných alebo inak zakázaných činností vrátane, ale nie výlučne, podvodov. 

Ako používame vaše údaje na marketingové účely? 

Poskytneme vám len tie informácie, o ktoré ste požiadali prostredníctvom webovej stránky. To zahŕňa zasielanie príležitostných aktualizácií o našich produktoch a službách, novinkách a udalostiach od spoločnosti Kantar Media.

Kde posielame vaše údaje? 

Môžete si byť istí, že budeme chrániť vaše súkromie. Ide o vaše meno a e-mailovú adresu. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú sledovať webové využitie na webových stránkach, spracúvať žiadosti o zamestnanie alebo odosielať elektronickú marketingovú komunikáciu. Ak ide o cezhraničné prevody alebo prevody mimo EHP, zavádzame záruky na zabezpečenie toho, aby sa prevod uskutočnil zákonne na účely Európskeho zákona o ochrane a bezpečnosti osobných údajov. 

Vaše osobné údaje môžu zhromažďovať, uchovávať, prenášať alebo spracovávať naše sesterské spoločnosti v rámci skupiny WPP alebo poskytovatelia služieb tretích strán na spracovanie údajov v rámci EHP aj mimo neho. Všetci sú zmluvne zaviazaní uchovávať akékoľvek informácie, ktoré pre nás zhromažďujú a zverejňujú alebo my pre nich, dôverné a musia ich chrániť bezpečnostnými normami a postupmi, ktoré sú rovnaké ako naše. 

Ako dlho uchovávame vaše údaje? 

Osobné údaje sa uchovajú len počas obdobia, ktoré je vhodné na ich plánované a zákonné použitie, vo všeobecnosti uchovávame údaje po dobu maximálne 24 mesiacov, ak to zákon nevyžaduje inak. Osobné údaje, ktoré už nie sú požadované, sa zlikvidujú spôsobom, ktorý zabezpečí, aby ich dôverný charakter nebol ohrozený. 

Cookies 

Čo sú súbory cookie? 

Môžeme používať údaje získané z cookies alebo podobných technológií. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sťahujeme do vášho počítača alebo zariadenia, keď navštívite našu webovú stránku. Preto, keď sa v tejto časti odkazuje na „vás“, myslíme tým váš počítač. Tieto súbory cookie môžeme rozpoznať pri opakovaných návštevách a vďaka nim si vás pamätáme. 

Súbory cookie sa objavujú v mnohých formách. Nižšie uvádzame hlavné typy a kategórie súborov cookie, ktoré sa používajú. Táto časť sa týka všetkých typov a kategórií súborov cookie, a nie iba tých, ktoré používame na našej webovej stránke. 

Ak chcete vedieť, ktoré súbory cookie používame, kliknite sem

 • Cookie prvej a tretej strany - to, či je súbor cookie prvej alebo tretej strany odkazuje na doménu, ktorá súbor cookie umiestnila. Súbory cookie prvej strany sú tie, ktoré nastavuje webová stránka, ktorú používateľ navštívi, webová stránka je zobrazená v okne adresy URL, napr. www.kantarmedia.com. Súbory cookie tretej strany sú súbory cookie, ktoré nastavuje iná doména ako doména webovej stránky, ktorú navštevuje používateľ. Ak používateľ navštívi webovú stránku a iný subjekt nastaví súbor cookie prostredníctvom tejto webovej stránky, bude to súbor cookie tretej strany. 
 • Trvalé súbory cookie - tieto súbory cookie zostanú v zariadení používateľa po dobu určenú v súbore cookie. Aktivujú sa zakaždým, keď používateľ navštívi webovú stránku, ktorá vytvorila daný súbor cookie. 
 • Súbor cookie relácie - tieto súbory cookie umožňujú prevádzkovateľom webovej stránky prepojiť činnosti používateľa počas relácie prehliadača. Relácia prehliadača sa spustí, keď používateľ otvorí okno prehliadača a ukončí sa po zatvorení okna prehliadača. Súbory cookie relácie sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehliadača sa všetky súbory cookie relácie vymažú. 

Na čo používame súbory cookie? 

Súbory cookie spadajú do jednej alebo viacerých kategórií uvedených nižšie. Táto webová lokalita používa súbory cookie, ktoré patria do všetkých kategórií. Používame aj údaje zo zacielených súborov cookie umiestnených vo vašom počítači tretími stranami, keď navštívite iné webové stránky. 

 • Prísne nevyhnutné súbory cookie - tieto súbory cookie spúšťajú služby, o ktoré ste špeciálne požiadali. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej stránke a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytnúť určité služby, o ktoré ste požiadali, napr. cookie ASP.NET. 
 • Výkonné súbory cookie - tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o navštívených stránkach. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje o tom, ako používatelia používajú webovú stránku, napríklad ktoré stránky používatelia najčastejšie navštevujú a či z nich dostávajú správy o chybe. Nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú výhradné a preto anonymné. Používajú sa iba na zlepšenie fungovania webovej stránky. 
 • Funkčné súbory cookie - tieto súbory cookie si pamätajú voľby, ktoré urobíte pre zlepšenie svojich skúseností. Umožňujú webovým stránkam zapamätať si vašu voľbu a poskytovať vylepšené a personalizovanejšie funkcie. Napríklad súbor cookie ShareThis poskytuje funkciu „zdieľať túto stránku“, kde používateľ môže poslať odkaz zo stránky svojim priateľom prostredníctvom emailu. Môžu sa použiť aj na poskytovanie služieb, ktoré ste žiadali, ako napríklad pozeranie videa alebo komentovanie blogu. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na iných webových stránkach. 
 • Zacielené súbory cookie alebo reklamné súbory cookie - tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o vašich zvykoch pri prehliadaní s cieľom vygenerovať relevantnú reklamu pre vás a vaše záujmy. Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamnej kampane. Zvyčajne sa umiestňujú prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webovej stránky. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami ako sú inzerenti.  Dosť často sa zacielené alebo reklamné súbory cookie prepájajú s funkciami stránky, ktoré poskytne iná organizácia. 

Ak chcete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú vo vašom počítači alebo zariadení, pozrite si pokyny pre softvér na správu súborov a vyhľadajte súbor alebo adresár, ktorý uchováva súbory cookie. Ak chcete v budúcnosti v počítači zastaviť ukladanie súborov cookie, pozrite si pokyny výrobcu vášho prehliadača kliknutím na tlačidlo „Pomocník“ v ponuke prehliadača. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Odstránením súborov cookie alebo vypnutím budúcich súborov cookie nemusíte mať prístup k určitým oblastiam alebo funkciám našej webovej stránky. 

Webové stránky tretích strán 

Naše webové stránky odkazujú na webové stránky tretích strán, ktoré neprevádzkujeme ani sa k nim nehlásime. Tieto webové stránky môžu používať súbory cookie a zhromažďovať vaše osobné údaje v súlade so svojimi vlastnými pravidlami ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán a nie sme zodpovední za webové stránky tretích strán. 

Ako chránime vaše informácie? 

Prijímame vhodné opatrenia, aby boli vaše osobné informácie, ktoré nám boli poskytnuté, stále zabezpečené, presné a aktuálne a uchovávali sa len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa používajú. 

Presnosť 

Vykonáme všetky primerané kroky na uchovanie osobných údajov, ktoré máme alebo spravujeme a ktoré sa používajú priebežne, aby boli presné, úplné, aktuálne a relevantné na základe najnovších informácií, ktoré ste nám dali k dispozícii vy, resp. zákazník. 

Spoliehame sa, že nám pomôžete uchovávať vaše osobné údaje presné, úplné a aktuálne tým, že úprimne odpoviete na naše otázky a ste zodpovední za zabezpečenie toho, aby bol správca údajov informovaný o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov. 

Môžeme vás kontaktovať priamo, aby ste potvrdili, že údaje, ktoré máme k dispozícii, sú správne. 

Práva jednotlivcov 

Ak chcete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, zašlite svoju žiadosť písomne na e-mailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenú nižšie v časti „Kontaktujte nás“. 

Podľa platných zákonov EÚ o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov, pokiaľ nemáme legitímne dôvody pokračovať v ich spracovávaní. 

Od 25. mája 2018 môžete mať aj nasledujúce práva, ak vlastníme osobné informácie o vás: 

 • Právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov; 
 • Právo zrušiť súhlas s používaním vašich osobných údajov. 

Ak nám oznámite, že si chcete uplatniť niektoré z týchto práv, odpovieme do 4 týždňov. O týchto zmenách budeme tiež informovať tretie strany, ktorým sme preniesli vaše osobné údaje. Môžete mať prístup k vašim osobným údajom a opraviť ich, zmeniť alebo vymazať, pokiaľ sú nepresné. 

Menej ako 13 rokov 

Táto webová stránka nie je určená ani navrhnutá pre deti mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od alebo o žiadnej osobe mladšej ako 13 rokov. Ak ste mladší ako 13 rokov a chcete položiť otázku alebo akokoľvek používať túto stránku, čo si vyžaduje odoslanie vašich osobných údajov, požiadajte svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, aby tak urobil vo vašom mene.

Ako získať kópiu vašich údajov 

Máte nárok požiadať o kópiu údajov, ktoré o vás uchovávame (za čo si môžeme účtovať malý poplatok) a o opravu vašich údajov. Kontaktujte nás pomocou údajov uvedených nižšie. 

Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov 

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si z času na čas tieto pravidlá ochrany osobných údajov prečítali. 

Kontaktujte nás 

Ak sa vaše osobné údaje alebo vaše preferencie zmenia, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, kontaktujte: jon.ferro@kantarmedia.com

Na ochranu vašich záujmov sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov (DPO) 

Gillie Abbotts-Jones 
General Counsel and Data Protection Officer  
Kantar 
6 More London Place  
Tooley Street  
London SE1 2QY 

Privacy-Global@kantarmedia.com 

Sťažnosti a informácie špecifické pre jednotlivé krajiny: 

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sme spracovali vaše osobné údaje, kontaktujte úrad Information Commissioners Office ako štatutárny orgán, ktorý dohliada na zákon o ochrane údajov v rámci Spojeného kráľovstva - www.ico.org.uk/concerns.