Monitoring reklamy

Informujeme klientov o mediálnom plánovaní a marketingových stratégiách meraním konkurenčných reklamných aktivít. Robíme to podľa výdavkov, kreatív, produktového posolstva, stanice a mediatypu.

Stratégia založená na dátach o výdavkoch do reklamy

Sme svetovým lídrom v oblasti monitoringu reklamy a výdavkov. Sledujeme najväčší rozsah médií vo viac ako 600 tradičných a digitálnych kanálov v televízii, rádiu, printe, na internete, v outdoore a kine. Máme najkomplexnejšie kategórie produktov a najpresnejšie informácie o cenách. Tieto informácie poskytujú veľmi jasný obraz o tom, ktoré značky majú aký podiel na trhu.
Každý rok sledujeme viac ako dva milióny reklám pre viac ako desaťtisíc značiek.

Zistiť viac

Audit kampaní

Prostredníctvom nášho auditu zadávatelia a agentúry presne vedia, kde a kedy sa ich kampane zobrazili v televízii, rádiu, printe, outdoore, kine a na internete. V rámci onlinu overujeme umiestnenie online kreatív na webových stránkach.

Zistiť viac

Kreatívny monitoring

Naše služby kreatívneho monitoringu poskytujú dôležité informácie o tom, aké produktové posolstvá používajú konkurenti na trhu. To pomáha pri pochopení ich stratégií a cieľov. Taktiež umožňujeme značkám a agentúram sledovať, ako sa ich kampane vyvíjajú, aby si boli istí, že je to v súlade so stratégiou značky.

Zistiť viac
Taking a photo on a mobile

Influencer AdEx

Pomáhame médiám, značkám a agentúram efektívnejšie plánovať kampane a komunikáciu na Instagrame. Poskytujeme unikátne informácie o spoluprácach značiek na sociálnych sieťach, zaujímavú analytiku postov a stories cez hashtagy, mentions, spomenuté lokality a swipe up linky.

Zistiť viac

Optimalizácia Paid-Search

Naša služba AdGooroo poskytuje ucelený obraz o tom, na čo konkurenti míňajú rozpočty v rámci kľúčových slov a aká je ich výkonnosť. To umožňuje zadávateľom zlepšiť svoje stratégie a pozíciu v rebríčkoch vyhľadávania.

Zistiť viac

Šport

Poskytujeme našim klientom dôkladné globálne dáta a analýzy, aby sme porozumeli ich fanúšikom, ich mediálnemu publiku a hodnote ich sponzorstva a jeho vplyvu. Naši klienti používajú tieto informácie na to, aby riadili svoje aktivity od globálnej stratégie až po jej aplikáciu na lokálnej úrovni.

Zistiť viac