Stratégia založená na dátach o výdavkoch do reklamy

Ak máte prehľad o mediálnom trhu a vašich konkurentoch, vytvoríte dobrú stratégiu.

Naša služba spočíva v tom, že monitorujeme milióny reklám každý rok.  Zachytávame reklamu vo viac ako 600 tradičných a digitálnych mediálnych kanáloch. Popisujeme reklamu cez výdavky do reklamy, produkt, značku, kategóriu, formát, dĺžku, čas a množstvo iných charakteristík. Výdavky do reklamy popisujeme v cenníkových cenách.

Mediálne agentúry môžu použiť naše dáta na zmapovanie konkurenčnej trhovej situácie. Aký je podiel hráčov v danom segmente (share of voice), aké mediatypy sú preferované u konkurencie, aká je intenzita komunikácie klienta a konkurencie, atď. Na základe toho určia stratégiu mediálneho plánovania svojich klientov. 

Naši klienti majú prístup k týmto bohatým údajom prostredníctvom rôznych nástrojov na vytváranie prehľadov v závislosti od ich preferencií: cez zasielanie reportov alebo prácu s naším softwarom.  Umožňujeme im vykonať krížovú mediálnu analýzu cez rôzne mediatypy ako televízia, rádio, outdoor, tlač, kino alebo digitál. Analýza môže byť spustená na makroúrovni až po jednotlivé produkty.

Stratégia založená na dátach

Pomáhame:

  • značkám a mediálnym agentúram zistiť, ako fungujú v praxi ich kampane, ako sa im darí v porovnaní s konkurenciou, 
  • mediám a komunikačným agentúram vytvárať efektívnejšie a účinnejšie mediálne plány a vytvárať lepšie kampane, 
  • médiám a mediálnym agentúram dentifikovať potenciálnych klientov.

Nepretržitá inovácia

Snažíme sa rozvíjať a inovovať naše služby a technológie pre vaše meniace sa potreby.

Naša služba monitoringu nastavuje štandard v tradičných médiách ako televízia, rozhlas, tlač, kino, outdoor ako aj v digitáli, kde monitorujeme displejovú reklamu (banery, video, aj html formáty). Boli sme prví, ktorí použili user-centric prístup na meranie kreatív a výdavkov na internete cez aplikáciu, ktorú majú naši panelisti nainštalovanú na desktopoch.  Naša vlastná technológia merania zhromažďuje údaje z viacerých zdrojov, aby sme získali čo najpresnejšie dáta výdavkov do médií.

 

Rekordné hodnoty sledovanosti televízie sú ideálna príležitosť na zvýšenie znalosti značky
Čítať ďalej
Ako sa vyvíjali výdavky do reklamy v 2019
Čítať ďalej
Reklama a udržateľný rozvoj
Čítať ďalej
Vianočné reklamy 2018
Čítať ďalej