Optimalizácia Paid-Search

Vďaka AdGooroo meriame paid a organic search vo viac ako 50 krajinách a v 14 rôznych vyhľadávačov (search engines).

Tento nástroj umožňuje klientom odhaliť marketingové stratégie konkurencie, optimalizovať vlastný výkon vo vyhľadávaní, zvyšovať tak hodnotu svojej značky.  

Konkurenčné dáta

Ponúkame kompletný obraz o marketingovom vyhľadávaní.  Náš pohľad na marketing vo vyhľadávaní (SEM) poskytuje manažérom kampaní vo vyhľadávacej sieti taktický prehľad na dennej báze o reklamných kampaniach s textovými reklamami a reklamami s produktovými informáciami (product listing ad; PLA) konkurentov. Deje sa to  v rámci vyhľadávacích nástrojov naprieč všetkými zariadeniami ako počítač, tablet či mobil. Môžete si vybrať kľúčové slová, ktoré chcete sledovať. 

Naša služba Industry Insight zahŕňa najväčšiu databázu platených a organických výsledkov vo vyhľadávaní. Poskytuje marketingovým manažérom strategický pohľad na prakticky každého zadávateľa a odvetvie, v ktorom môžu získať obrovské množstvo zhromaždených údajov.

Spoločne tieto dve služby umožňujú zadávateľom 

  • porovnávať výkonnosť vyhľadávania s konkurenciou v priebehu času
  • okamžité, zmysluplné vylepšenia ich kampaní.

Konkurenčné údaje ponúkané týmito službami zahŕňajú výdavky na reklamu, štatistiky výkonnosti, kľúčové slová definované používateľmi, kreatívy reklám a iné relevantné kľúčové ukazovatele výkonnosti. 

Ochrana značky

Z hľadiska ochrany značky umožňuje náš Trademark Insight zadávateľom rýchlo identifikovať a zastaviť konkurentov, spoločnosti a partnerov, ktorí v reklamách s plateným vyhľadávaním ponúkajú a používajú svoje výrazy týkajúce sa ochrannej známky.