Šport: svetlo do sveta športu s relevantnými analýzami

Poskytujeme našim klientom dôkladné globálne dáta a analýzy, aby sme porozumeli ich fanúšikom, ich mediálnemu publiku a hodnote ich sponzorstva a jeho vplyvu. Naši klienti používajú tieto informácie na to, aby riadili svoje aktivity od globálnej stratégie až po jej aplikáciu na lokálnej úrovni.

Pre tento účel kombinujeme interné športové skúsenosti s najlepšími spotrebiteľskými dátami a analýzami od Kantar Media a WPP.   

Rozumieme správaniu športového fanúšika 

Sledujeme a analyzujeme správanie fanúšikov, postojov a skúseností so športom, sponzormi a udalosťami.   

Meranie športu v TV a online prostredí 

Počítame a analyzujeme veľkosť  publika v televízii, online a na sociálnych médiách, aby sme pochopili správanie fanúšikov a ich aktivitu. 

Oceňovanie športových investícií 

Meriame a vyhodnocujeme návratnosť investícií dohodnutých v sponzorských zmluvách. 

Monitoring globálnych televíznych práv 

Sledujeme plnenie zmluvných dohôd o právach vrátane brandingu a monitorujeme reálne odvysielaný obsah.