Monitorovanie globálnych televíznych práv na budovanie a ochranu značiek

Držitelia práv môžu získať jasný a podrobný obraz o tom, ako sa v praxi realizujú ich obchodné dohody s vysielateľmi.

Monitorovaním dodržiavania dohôd o obchodných právach v oblastiach, ako je plánovanie vysielania, označovanie programov a ambush marketing, pomáhame zabezpečiť, aby boli všetky povinnosti vykonávané tak, ako by mali byť. 

Globálny monitoring 

S využitím širokej škály inovatívnych monitorovacích techník, vrátane popredného softvéru na rozpoznávanie obrázkov, sme schopný sledovať dodržiavanie dohôd kdekoľvek na svete.  

Majitelia práv môžu skutočne pochopiť, ako sa športové udalosti a vlastníctvo vysielajú po celom svete.  Môžeme overiť, či bol odvysielaný dohodnutý obsah v správnych vysielacích časoch. 

Okrem toho získaním dôkazov a reportov o akomkoľvek porušení týchto práv môžeme pomôcť klientom chrániť a rozvíjať svoje značky a taktiež zvýšiť ich obchodné príjmy. 

Ochrana značky 

V širšom zmysle môžeme pomôcť majiteľom práv identifikovať potenciálny ambush marketing. Sledojeme, ktoré značky aktívne sponzorujú a inzerujú okolo akejkoľvek športovej udalosti. 

Analýza a porozumenie činnosti konkurentov, ako je prezentácia športu a typy aktivačných aktivít, ktoré používajú ostatní, umožňujú majiteľom práv vylepšiť identitu svojich akt&iacuACte;v.