Pochopenie športového fanúšika, ktoré vám pomôže vytvoriť obchodnú stratégiu

Pomáhame značkám, športovým organizáciám a vlastníkom práv do hĺbky porozumieť tomu, čo fanúšikovia zažívajú, ako sa správajú a aké sú ich postoje.

Či už prostredníctvom našej špecializovanej športovej štúdie, na mieru šitému prieskumu trhu alebo je to kombinácia iných údajov spoločnosti Kantar Media. Poskytujeme najnovšie poznatky z trhu, ktoré pomôžu pochopiť preferencie, motiváciu a správanie športových fanúšikov. 

Naša syndikovaná štúdia spoločnosti SportScope sa uskutočňuje v 25 krajinách sveta.  Zahŕňa 80 000 rozhovorov v 47 samostatných športoch z viac ako 90 miestnych, národných a medzinárodných športových podujatí. 

Značky a športové organizácie 

Značky môžu získať cenné informácie o plánovaní investícií do sponzoringu, vyhodnocovaní aktivít a maximalizovaní angažovanosti cieľovej fanúšikovskej základne.   

Pomáhame niektorým z najväčších a najvplyvnejších športových organizácií na svete, aby pochopili vlastnú značku a vyvinuli stratégie pre svojich fanúšikov Tieto poznatky sú dôležitú pre ich marketingovú stratégiu a veľmi dôležité pre udržanie svojej pozície medzi konkurentami. 

Neporovnateľné odborné znalosti  

Kombinácia týchto špecializovaných odborných znalostí s radom ďalších údajov pomáha pochopiť fanúšikov športu a značiek.  Toto zahŕňa: 

  • porozumieť "veľkým dátam",  ktoré sú čoraz viac súčasťou rozhodnutí, 
  • pochopiť, ako dáta z prieskumu dopĺňajú údaje z CRM databáz,  
  • a ako môžu ďalšie spotrebiteľské štúdie dotvoriť celkový obraz. 

Poskytujeme klientom poznatky z najnovších výskumov a ich aplikáciu do sponzoring. Naše dáta pomohli: 

  • najväčším futbalovým klubom získať reálny obraz o fanúšikovskej základni vo viac ako 180 krajinách. To im umožnilo zefektívniť komunikáciu s fanúšikmi a získať výhodnejšiu pozíciu pri vyjednávaní zmlúv.  
  • napríklad, pomocou sponzoringu automobilový klient pochopil svoju väzbu s fanúšikmi v 12 kľúčových trhoch 
  • vytvoriť cenovú stratégiu pre rôzne umiestnenie značky na veľkých športových podujatiach 
  • vytvoriť stratégie pre rozdielne skupiny fanúšikov na základe ich vzťahu k tímu.