Analytický a plánovací softvér: kľúč k pochopeniu dát

Umožňujeme médiám, media plannerom a buyerom ľahko získať informácie, ktoré potrebujú - z najkomplexnejších dát o sledovanosti televízie a sociálnych médií.

Naše analytické a plánovacie softvérové nástroje umožňujú klientom premeniť dáta na využiteľné zistenia.  Tým môže byť hlbšie pochopenie televíznych divákov alebo zaujatie sociálnych médií konkrétnym programom.  

Náš softvér Instar objasňuje správanie divákov, takže vysielatelia, zadávatelia reklamy a agentúry dostanú maximum z dát pri plánovaní a analýze publika. 

Instar Analytics 

Instar Analytics umožňuje vysielateľom, značkám a media buyerom plne pochopiť, kto je ich publikum a aký dopad má ich obsah na celej škále rôznych vysielacích platforiem.  

Môžu získať prehľadnú analýzu televíznej sledovanosti a ďalších dát prostredníctvom mobilnej aplikácie, vložením nášho API rozhrania do svojho softvéru, alebo využitím našej desktop aplikácie na hĺbkovú analýzu. Tento softvér používa viac ako 9000 ľudí v takmer 40 krajinách. 

Instar Planning 

Instar Planning umožňuje media plannerom a inzerentom simulovať "skúšobnú prevádzku" svojich kampaní, aby mohli experimentovať s výkonom kampaní a dostať jednoduchý prehľad o tom, ktorých spotrebiteľov daný plán zasiahne. Instar Planning sa používa na trhoch na všetkých kontinentoch. 

Instar Social 

Instar Social umožňuje inzerentom a vysielateľom pochopiť, ako je ich obsah vnímaný na Twitteri. Môžu čerpať jedinečné poznatky o on-line rozhovoroch o programe a odhaliť afinitu programov a značiek na základe emócií zdieľaných v tweetoch.