Instar Analytics: analytický nástroj určený na prácu s dátami sledovanosti

Náš Instar Analytics dokáže analyzovať dáta sledovanosti televízi, rádia a internetu.

Bez ohľadu na to, aké zariadenia alebo platformy boli sledované, Instar Analytics ponúka komplexný obraz o sledovanosti a zároveň umožňuje preskúmanie individuálnych metrík v zvolenom médiu.

Dáva zmysel komplexným dátam

V praxi to znamená, že softvér môže kombinovať viacero dátových súborov do zmysluplných reportov naprieč platformami a zadiadeniami, pozrieť sa na spotrebu konzumácie obsahu: meraním televízie, meraním rádií a meraním internetu.  

Instar Analytics sa zrodil z našich skúseností zo staršieho softvéru (vrátane InfoSys +), s ktorým spracujú v mnohých krajinách. Tento softvér je intenzívne používaný médiami, ako aj agentúrami vo viac ako 35 krajinách. 

Flexibilný, výkonný a intuitívny 

Instar Analytics je flexibilný nástroj.   

  • Aplikácia dostupná pre smartphony a tablety, ktorá umožňuje prístup na cestách, aby ste rýchlo získali prehľad o tom, ako sa darilo programom a reklamám 
  • Webové a desktop verzie pre prácu s dátovými a granulárnymi analýzami 
  • Rozhranie API umožňujúce doručovanie údajov do aplikácií tretích strán. 

Softvér úplne integruje audienciu, programy a reklamné spoty.  Dokáže spustiť viactrhovú a multimediálnu analýzu.  Môže byť nastavený tak, aby pokrýval širokú škálu dát alebo sa môže sústrediť na špecifické dátové súbory.