Cross media: súbežné meranie sledovanosti TV aj online obsahu u divákov

Keďže sa spotreba publika mení a zadávatelia stále viac používajú integrované kampane naprieč rôznymi médiami, je stále dôležitejšie presne a dôsledne merať zásah publika "cross-mediálne", teda cez rôzne platformy. 

Vytvorili sme jednotné prístupy k meraniu sledovanosti rôznych mediálnych kanálov. Ide o: 

  • TV obsah naprieč platformami, bez ohľadu na zariadenie, druh obsahu alebo či išlo o oneskorenú sledovanosť 
  • Televízia aj rádio: použitím prenosnej technológie merania 
  • Sledovanosť televízie a online obsahu pomocou našej technológie cross media merania (CMAM) pre TV a video 

Výhodou týchto metód cross media merania je, že poskytujú celkový pohľad na publikum a divácke správanie. 

Cross-media meranie 

Cross media meranie je už dlho svätým grálom mediálneho výskumu. Našou reakciou na špecifickú potrebu trhu bolo vytvorenie strategického spojenia s comScore.  

Aby sme posktyli úplný a neduplicitný pohľad na spotrebu online kanálov a televízie, skombinovali sme zlatý štandard merania televíznej sledovanosti s multiplatformovým online meraním. Cross media meranie zahŕňa video alebo textový obsah, či sa nachádza v prehliadači, aplikácii, smartfónoch, tabletoch, počítačoch alebo na televíznom prijímači. 

Tento hybridný systém je už úspešne využívaný v Holandsku. 

“As advertising spend on integrated cross-media campaigns increases, there is a growing demand for solutions that bring together TV and internet audience measurement to provide cross-media reach & frequency.
Andy Brown, CEO & Chairman of Kantar Media
“We are delivering on our promise to simplify the deployment of global measurement capabilities and accelerate the creation of new services for the industry. The market is eager to see cross-media measurement for both audiences and campaigns,”  
Serge Matta, CEO of comScore

Pochopenie divákov, bez duplicít 

 

S touto technológiou môžu televízne stanice a provideri: 

  • Získať úplnú informáciu o počte divákov konzumujúcich televízny aj online obsah 
  • Zistiť hodnotu multiplatformovej sledovanosti a odhaliť, kde trávia svoj čas 
  • Predávať mediálne balíky na mieru pre všetky platformy a demografické segmenty publika. 

Agentúry a médiá môžu: 

  • Plánovať kampane pre tradičnú televíziu aj online kampane jedným nástrojom bez duplicity zasiahnutého publika 
  • Merať expozíciu značky a frekvenciu kampane bez duplicít
  • Optimálne a efektívne rozdeliť kampaň medzi televíziu a ostatné médiá 

 


KANTAR v Spojenom kráľovstve zvíťazil v tendri pre meranie sledovanosti a dodávanie cenzových dát
Čítať ďalej
Holandsko svetovým lídrom v oblasti cross-mediálneho merania
Čítať ďalej