Cross-media: ako meriame

Systém, ktorý sme vyvinuli pre cross mediálne meranie diváckej sledovanosti, môže kombinovať rôzne metódy podľa požiadaviek lokálnych trhových podmienok.

Každý trh má odlišné modely financovania, preto sme vyvinuli flexibilný prístup, ktorý umožňuje trhom určiť vlastnú cestu založenú na existujúcich technikách. 

Spolupráca s comScore 

Naša strategická spolupráca s comScore spája najlepšie prvky oboch spoločností pri poskytovaní merania sledovanosti.  Zahŕňa produkty, technológie, dátové aktíva a prieskumné panely.   

Výsledkom toho je, že sme schopní pracovať a kombinovať širokú škálu prístupov merania.  Patria medzi ne panely, meranie diváckeho správania a demografické profily na základe sčítania, ako aj vylepšené štatistické metodiky. 

Celkový pohľad a väčšia efektivita 

Partnerstvo umožňuje jednoduchšie nasadenie a rýchlejšie poskytovanie nových služieb s inteligentnejšími poznatkami. Kombinované skúsenosti pomáhajú televíznym a digitálnym spoločnostiam lepšie pochopiť ich konzumentov. 

Pri poskytovaní tohto celkového pohľadu, náš prístup zachováva integritu výsledkov meny, a to tak pre meranie televízie, ako aj pre online publikum. Každé z meraní je stále rovnako robustné a validné.

Nové integrované techniky na tagovanie a meranie webu, videa a aplikácií znižujú režijné náklady pre vysielateľov, vlastníkov obsahu a vydavateľov tým, že znižujú duplicitu.  Majú tiež potenciál pomôcť tradičnému media planningu využívaním techník fúzie dát, ktoré sme vyvinuli. 

Integrovaný reporting je stále v začiatkoch, ale prostredníctvom práce, ktorú robíme v Holandsku a Španielsku, naše partnerstvo s comScore už ukazuje, aké sú aktuálne možnosti. 


KANTAR v Spojenom kráľovstve zvíťazil v tendri pre meranie sledovanosti a dodávanie cenzových dát
Čítať ďalej
Holandsko svetovým lídrom v oblasti cross-mediálneho merania
Čítať ďalej