Cross media: koho a čo meriame

Spôsoby konzumácie médií sa menia, je čoraz dôležitejšie, aby bolo jasné, aké divácke správanie je možné merať súčasne na viacerých platformách.

V spolupráci s comScore sme sa zaviazali k realizácii cross media merania sledovanosti a mediálnych kampaní.  Na splnenie špecifických a lokálnych potrieb sme vyvinuli prispôsobiteľný rámec, ktorý vychádza z existujúcich data setov. Môže byť nasadený na rôznych trhoch, pričom sa zohľadňujú podmienky lokálnych spoločností.  

Čo meriame 

Naša štruktúra TV ratingov začína klasickým sledovaním televízie a rozširuje sa, aby zahŕňala rôzne typy spotreby médií. Budeme schopní dlhodobo merať celú spotrebu: televízie, videa a on-line. 

Cross Media Scope Diagram

Cross media meranie zahŕňa:

  • Klasická televízia:  televízne programy vysielané live, televízne programy on-demand, nahrané programy a oneskorenú sledovanosť 
  • Rozšírená televízia: obsah vysielaný v systéme simulcast alebo on-demand na smartfónoch, PC a zariadeniach typu "over-the-top" (OTT) 
  • Total video: všetok videoobsah z online platforiem, bez ohľadu na to, či je video vysielané televíznym vysielateľom alebo nie (napríklad obsah YouTube) 
  • Celková sledovanosť: všetok online obsah, či už ide o video alebo text, prístupný cez prehliadač alebo aplikáciu, na smartfónoch, tabletoch, PC a zariadeniach OTT 

Možnosti reportingu 

Naše reporty prispôsobujeme špecifickým požiadavkám rôznych zákazníkov a rôznym charakteristikám trhov, vzhľadom na variabilné rozloženie spotreby divákov.   

Pri vývoji tejto novej služby úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme zabezpečili, že tieto nové nástroje doplnia a rozšíria aktuálne dáta sledovanosti. 


KANTAR v Spojenom kráľovstve zvíťazil v tendri pre meranie sledovanosti a dodávanie cenzových dát
Čítať ďalej
Holandsko svetovým lídrom v oblasti cross-mediálneho merania
Čítať ďalej