Meranie počúvanosti rádií a audia: nové výzvy

Vnímame potrebu trhu merať nielen sledovanosť TV staníc, ale aj počúvanosť rádia naprieč zariadeniami a platformami. Prinášame nové prístupy, aby sme túto potrebu čo najviac uspokojili.

Digitálna revolúcia posilnila rádio ako médium, stvorila nové stanice a zasiahla celkom nové publikum.  Nové spôsoby konzumácie a vzorce správania poslucháčov predstavujú nové výzvy, či už ide o klasické počúvanie rádií, online či inými spôsobmi. 

Inovatívny prístup

Mnohé z našich služieb zamerané na meranie audia používajú prenosné metre, ktoré majú vždy pri sebe členovia panelu. Dokážu detekovať jedinečné kódy vložené do prenosu, a to nám umožňuje merať prakticky kdekoľvek – doma, v aute, v bare, supermarkete alebo na pracovisku.

Na iných trhoch nasadzujeme rad ďalších techník, vrátane denníkov a Day after recall testov, takže sme schopní presne zistiť o tom, čo ľudia počúvajú bez ohľadu na to, akým spôsobom počúvajú - či vlny vysielané vzduchom, káblom, satelitom alebo internetom.  

Bohaté skúsenosti

Počúvanosť rádií meriame už viac ako 60 rokov a teraz pôsobíme na viac ako 20 globálnych trhoch v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a Severnej Amerike. Základom týchto služieb su často práve prenosné meracie zariadenia. 

Naša služba pomáha odpovedať na otázky, ako rádio zapadá do každodenného života ľudí, aké miesto má rádio v mediálnych návykoch mladého publika a ako môžu zadávatelia, médiá a agentúry lepšie pochopiť, aké sú návyky ľudí v rámci počúvania audia.

Okrem toho dokážeme:

  • Pomôcť vysielateľom lepšie strategicky plánovať, rozhodovať o obsahu a programovej štruktúre pri maximálnom využití reklamného priestoru a návratnosti
  • Podporiť zadávateľov a agentúry pri správnom rozhodovaní pri plánovaní rozpočtov a investícií
  • Budovať a udržiavať vysokú kredibilitu v segmente, ktorá je základom pre predaj reklamy a prácu s menou na trhu

Holandsko svetovým lídrom v oblasti cross-mediálneho merania
Čítať ďalej