Meranie televízie a videa naprieč platformami a zariadeniami

Naše osvedčené medzinárodné skúsenosti a lokálne znalosti nám umožňujú poskytovať presné, nezávislé a spoľahlivé meranie sledovanosti.

Pri meniacich sa spôsoboch sledovania televízie, videa a internetu je čím ďalej, tým dôležitejšie rozumieť svojmu publiku. Meraním televízneho publika na všetkých platformách a zariadeniach pomáhame vysielateľom posúdiť a určiť ich programový a reklamný priestor a agentúram plánovať úspešné kampane.   

Sme hrdí na to, že poskytujeme obchodovateľnú menu televíznej sledovanosti na viac ako 40 trhoch. Naše služby pomáhajú určiť na globálnej úrovni, akým spôsobom sa využíva viac ako 200 miliárd USD na televíznu reklamu. 

Televízia prerástla hranice televízneho prijímača 

Televízia je teraz flexibilná fúzia audiovizuálnych zážitkov. Jej obsah je dodávaný do viacerých zariadení. Ponúka možnosť sledovať televízny obsah podľa televízneho programu, ako aj s časovým alebo priestorovým posunom, či na požiadanie (video-on-demand). 

Meranie sledovanosti televízie napredovalo v súlade s týmto vývojom a reagovalo naň službami ako return path data či novými technológiami indentifikácie a merania televíznych staníc. Pracujeme so všetkými týmito technikami a technológiami, a to od regrutácie a manažmentu reprezentatívnych panelov až po integráciu komplexných dátových súborov. 

Naša schopnosť vytvárať nezávislé, presné a spoľahlivé meranie prináša výhody celému odvetviu: 

  • TV vysielatelia môžu sledovať svoje investície do obsahu, robiť rozhodnutia o programovej štruktúre a maximalizovať výnosy z vysielania 
  • Zadávatelia reklamy a agentúry môžu riadiť svoje investičné rozhodnutia a získať porovnateľné štandardy na všetkých platformách 
  • Riadiace výbory odvetvia (JIC) môžu zaručiť dôveryhodnosť, ktorá je základom reklamného trhu, a poskytovať obchodovateľnú menu 
  • Operátori platených televízií môžu robiť informované obchodné rozhodnutia na základe dôveryhodných analýz veľkých dát týkajúcich sa spotreby televízie a video obsahu svojich predplatiteľov. 

Globálna skúsenosť, lokálne informácie

Rôzne trhy často vyžadujú rôzne prístupy. Naše skúsenosti, v kombinácii s inováciami v technológiách a technikách data science, nám umožňujú poskytnúť úplný obraz televízneho správania, nech sú potreby trhu akékoľvek.   


KANTAR v Spojenom kráľovstve zvíťazil v tendri pre meranie sledovanosti a dodávanie cenzových dát
Čítať ďalej