Najlepšia technológia merania vo svojej triede pre nové požiadavky trhov

Meniaci sa charakter sledovania televízie a diváckeho správania predstavuje nové výzvy.  Takže je ešte dôležitejšie, že ich portfólio meracej technológie dokázalo splniť.

Máme širokú škálu rôznych meracích technológií, ktoré dokážu merať publikum v rôznych trhových podmienkach, a to bez ohľadu na penetráciu miestnej komunikačnej infraštruktúry vrátane širokopásmového pripojenia, 3G a 4G.   

Neustále inovácie 

Hoci sa technológie a návyky divákov menia, potreba presných, vysokokvalitných dát u našich klientov pretrváva.  Veľká časť nášho pevného merania je modulárna, čo nám umožňuje konfigurovať technológiu pre miestny trh. 

Neustále sa venujeme výskumu a vývoju našich technológií.  Naša inovácia v technológii merania ďalšej generácie reaguje na nové zvyky a technológie, takže môžeme neustále poskytovať najpresnejšie a robustné dáta. 

Technológia pre všetky typy diváckeho správania 

Technológia PeopleMeter meria sledovaný obsah na televíznych prijímačoch, sledovaný naživo, s oneskorením alebo on-demand a pomocou jednoduchého, intuitívného ovládača zaznamenáva, kto je prítomný. 

Peoplemetre merajú živé a oneskorené sledovanie, prezeranie on-demand obsahu, či už na tabletoch, smartfónoch, prenosných počítačoch alebo stolných počítačoch. V takomto prípade môže byť identifikovaný obsah a zdroj videa, aby sa vytvoril komplexný obraz o televíznom správaní daného člena panelu.   

Práca s týmito technológiami nadväzuje na naše výsledky.  Od čias, kedy bol pred viac ako 30 rokmi navrhnutý a vyvinutý prvý pevný meter, sme nasadili viac ako 100 000 peoplemeterov po celom svete.