Identifikácia stanice: umožňuje detekovať, čo diváci sledujú

Využívame naše najnovšie technológie na zisťovanie, ktoré stanice sú sledované a neustále prehodnocujeme najlepšie riešenia pre každý trh.

Zatiaľ čo sa televízny obsah čoraz častejšie spotrebúva v rôznych médiách a formátoch, je potrebné nasadiť služby merania audiencie na mieru. Najmä kódovanie digitálnych staníc nám pomáha viac porozumieť fragmentovanému televíznému správaniu. 

Jadrom akejkoľvek TV meny je robustná technológia pre budúcnosť. Technológie watermarking (encoding) a audio matching (finger-printing), ktoré sme vyvinuli, sú úplne škálovateľné. Obe techniky sú to najlepšie vo svojej triede. Keď pracujú spoločne, sú ešte silnejšie. 

Televízne stanice, agentúry a zadávatelia reklamy môžu sledovať spotrebu svojho obsahu na televíznych, tabletových a mobilných obrazovkách a profitovať z našej schopnosti poskytovať presné meranie audiencie, keďže mediálny ekosystém sa neustále vyvíja. 

Audio matching 

Audio Matching dokáže rozpoznať analógové aj digitálne vysielanie. Táto technika má tú výhodu, že je nezávislá od televízneho kanála alebo výrobcov set-top boxov. Využíva sa aj v prípade vysielania zo zahraničia.  

V domácnostiach sú zvukové vzorky vysielaných staníc uložené v <metri>. Údaje sa posielajú do nášho centra na spracovanie dát, kde sa potom párujú s referenčnými vzorkami zo všetkých meraných staníc - tým sa určuje sledovaný kanál.  

Audio Watermarking 

S novými spôsobmi vysielania a spotreby televízneho a videoobsahu, nám techniky watermarkingu umožňujú identifikovať televízny obsah bez ohľadu na to, akým spôsobom je konzumovaný.  

Táto technológia identifikuje nielen obsah, či už reklamu alebo program a stanicu, ale aj distribučnú sieť alebo video portál, ktorý ho vysiela. Naša technológia watermarking dokáže odlíšiť rôzne verzie rovnakého obsahu, napríklad štandardné rozlíšenie vs. vysoké rozlíšenie alebo zobrazenie videa on-demand vs. oneskorené prehrávanie. Obsah je možné identifikovať až do 99 dní po prvom vysielaní, a preto meria živú, plánovanú a oneskorenú sledovanosť. 

Technika audio-watermarkingu (kódovanie) integruje sériu kódov, mimo schopnosti ľudského sluchu, do zvukovej stopy televízneho programu alebo reklamy.  Tieto sú zhromažďované metrovou technológiou v domácnostiach členov panelu, aby zaznamenali to, čo sledujú.