Return Path Data: získavanie dát zo set top boxov účastníkov

Analýza dát z merania Return Path Data nám pomáha hlbšie preniknúť do televízneho správania účastníkov.

Zbieranie údajov od účastníkov nám umožňuje získavať veľké množstvo dát o sledovanosti prostredníctvom set top boxov alebo akéhokoľvek iného zariadenia s možnosťou spätnej väzby (return path). 

VimeoId-115166051

Hlbší pohľad 

Dáta získané zo set top boxov poskytujú veľmi detailné a komplexné informácie o sledovanosti. Poskytuje televíznym operátorom dôležitý zdroj analýzy sledovanosti pre tvorbu lepšej programovej ponuky. Môže pomôcť pochopiť, ako sa využívajú šlužby ako time-shift, interaktívne služby, EPG (elektronická programová príručka) a služby videa on-demand. 

Zaviedli sme robustné štatistické techniky na konverziu dát zo set-top boxov na vysokokvalitné dáta sledovanosti.  Aktuálne máme viac ako desaťročnú skúsenosť s implementáciou týchto služieb, keďže sme v roku 2005 navrhli prvú službu RPD na svete. 

Skúsenosti lídra na trhu 

Máme praktické skúsenosti naprieč všetkými formami return path data.  Patria sem aj údaje z panelov, ktoré môžno integrovať s menou na trhu, cez väčšie vzorky až po úplné údaje zo sčítania obyvateľov. 

Môžeme tak urobiť pre rôzne typy dát, či už zo set top boxu v domácej alebo mobilnej službe, ktorá umožňuje predplatiteľom zobrazenie obsahu na tabletoch alebo telefónoch.  Máme tieto skúsenosti so všetkými televíznymi, mobilnými a video operátormi.