Televízia a video: čo a koho meriame

Poskytujeme vysielateľom, zadávateľom reklamy a mediálnym agentúram najpresnejší pohľad na ich programy a reklamný dosah.

Televízia zostáva najsilnejším médiom pre reklamný dosah, ktorý predstavuje viac ako 40%1 celkových výdavkov na reklamu celosvetovo.  Sledovanosť na TV prijímači stále prináša veľkú väčšinu sledovanosti, ale publikum už nie je viazané na televízor v domácnosti.  Keďže spôsob, akým ľudia konzumujú medié, sa naďalej mení, je o to dôležitejšie vedieť, kto sú diváci, kde a ako sledujú. 

Nové voľby a výzvy 

Diváci môžu sledovať program počas živého vysielania, prehrávaný oneskorene, prostredníctvom videa on-demand, ako stream na internetových stránkach alebo v rámci služieb predplatného. 

Môžu si vybrať zariadenie, či už ide o televízor, internet pripojený k smart televízii, tabletu, počítaču alebo telefónu.  A môžu si vybrať typ signálu, či už terestriálny, satelitný, káblový, internetový alebo dokonca cez OTT (over the top) streamovaný online.

Tieto meniace sa návyky predstavujú nové výzvy pre meranie publika Máme overenú schopnosť reagovať na ne a vytvárať reprezentatívne a dôveryhodné údaje pomocou zavedených a inovatívnych prístupov bez ohľadu na to, ako a kedy a kde sa konzumujú médiá. 

Odborníci na panelové dáta a dáta zo sčítania 

Regrutácia a management reprezentatívneho panelu zostáva kľúčovou zložkou služieb v rámci TV meny.  Panely dokážu merať sledovanosť domácností, poskytovať údaje o sledovanosti na úrovni jednotlivca, informácie o demografii, odhadoch zásahu a diváckom správaní naprieč platformami. 

Veľké cenzové dátové súbory umožňujú merať publikum podľa použitých zariadení.  Môžu obsahovať metadáta prevzaté z aplikácií alebo dáta o účastníkoch zo set top boxov (return path data). 

Zozbierať to najlepšie z oboch sfér, dát z panelov a z cenzových dát, dokáže poskytnúť úplný pohľad na audienciu.  Navyše naši dátoví experti môžu integrovať rôzne súbory dát, ako sú informácie o nákupoch, sociálnej televízii a reklame, aby vytvorili ešte podrobnejšiu analýzu publika.