Efektívne a účinné plánovanie a nákup médií

Naše služby umožňujú agentúram identifikovať a plánovať online a offline mediálne kampane oveľa účinnejšie a efektívnejšie.

Pomáha im v tom bohatstvo poznatkov o správaní a charakteristikách spotrebiteľov, vďaka ktorému je identifikácia správneho mediálneho mixu pre kľúčové cieľové skupiny jednoznačná. 

Mena pre plánovanie 

Spoločnou menou pre mediálny trh sú dáta TGI, ktoré umožňujú nákupcom i predajcom mediálneho priestoru vybrať najúčinnejšie médiá pre kampaň. Základom je bezkonkurenčná šírka a hĺbka našich spotrebiteľských analýz. 

To znamená, že plánovači a buyeri môžu spoľahlivo identifikovať a zasiahnuť svoje cieľové publikum. Dokážu to vďaka možnosti preniknúť ďaleko za hranice jednoduchých demografií, k hlbšiemu poznaniu publika a k možnosti účinne pozicionovať značky voči konkurencii a vytvárať príťažlivé kampane, ktoré oslovia cieľovú skupinu.   

Taktiež sme vyvinuli špecializované služby pre konkrétne oblasti: 

  • TGI Clickstream pomáha plánovať online kampane prostredníctvom záznamu skutočného správania sa ľudí na internete 
  • TGI Ad-Vantage spája publikum s online cookies, ktoré ich skutočne zasiahli 
  • TGI Digital Planner podporuje programatický nákup a zaisťuje, že značky zasiahnu správne cieľové skupiny na správnych stránkach v správnom kontexte 
  • TGI Target Snapshot poskytuje okamžitý prístup na takmer ľubovoľnom zariadení k pripraveným analýzam zákazníkov značiek a produktov. 

Media planning tools 

Naša sada nástrojov Atelier pre plánovanie umožňuje agentúram riadiť svoje mediálne plánovanie a nákup.  Táto služba vychádza z dát sledovanosti, cenníkov a konkurenčných dát.  Pokrýva zobrazenia na internete, mobil, rádio, tlač a kino. 

Poskytujeme najmä referenčný nástroj pre rádio a internet, ktorý zahŕňa kompletnú sadu modulov: ranking, multidimenzionálne mapovanie, duplikáciu, krížové prehľadávanie, plánovanie a optimalizáciu a grafiku, okrem iného. To umožňuje plannerom identifikovať a pochopiť množstvo komparatívnych dát naprieč rôznymi médiami s cieľom zamerať sa na konkrétne publikum.   

Služba je dostupná vo Francúzsku, Rusku, Kazachstane, Poľsku, Belgicku, Nórsku a Taliansku. 

Nástroje na monitorovanie publika 

Naša sada nástrojov Instar bola vyvinutá na analýzu diváckeho správania, efektívnosti televízneho plánovania a nákupu, a sociálnych médií. 

Instar Analytics poskytuje integrované multimediálne dáta, ktoré pomáhajú plánovaniu a hodnoteniu kampaní.   

Instar Planning umožňuje mediálnym plánovačom a zadávateľom reklamy testovať a vyhodnocovať potenciálne kampane, takže napokon dokážu zasiahnuť čo najväčší počet ľudí pri čo najmenších nákladoch.  Instar Social je nástroj, ktorý prináša výnimočné poznatky o tom, ako publikum reaguje na programy prostredníctvom sociálnych médií na základe údajov Kantar Social TV Ratings. 

 


Holandsko svetovým lídrom v oblasti cross-mediálneho merania
Čítať ďalej