PR monitoring tlače

Koľko krát je Vaša značka a produkty zmieňované v novinách a časopisoch? Koľko PR priestoru dávajú redaktori produktom a službám Vašej konkurencie?

Je jednoduchšie postaviť svoju marketingovú stratégiu na týchto informáciách. 

Pokrytie printov

Monitorujeme zmienku o Vás a konkurentoch v národných aj lokálnych novinách. V ekonomických tituloch, beauty časopisoch alebo life-style magazínoch. Pokrývame slovenský aj český trh. Na Slovensku monitorujeme celkovo cca 150 titulov (denníky, týždenníky, občasníky, mesačníky).

Meranie

Zmienka o Vašich produktoch a službách je vyčíslená cez počty strán. Na základe toho vieme vyjadriť hodnotu mediálneho  pokrytia. Touto hodnotou je Advertising Value Equivalent (AVE), tiež známa ako Earned Media Value. Je to hodnota peňažného vyjadrenia, ktorá odzrkadľuje náklady na reklamu rovnakého množstva mediálneho pokrytia na webe.

AVE dávame do pomeru s mediálnymi výdavkami daných značiek v rámci reklamy v novinách a časopisoch. 

Naša nezávislá analýza, ktorá dáva do pomeru mediálne výdavky a PR pokrytie, pomáha viac poodhaliť zhodnocovania peňazí vydaných na marketingovú komunikáciu značiek. 

Kontaktujte nás pre viac informácií. 

 

SOCIAL MEDIA TRENDS 2019
Čítať ďalej