Reklama a udržateľný rozvoj

Tentokrát sme sa zamerali na spoločnosti na Slovensku, ktoré propagujú produkt, ktorý podporuje rozvoj trvalej udržateľnosti, alebo v ich reklame vyzdvihujú trvalú udržateľnosť alebo zvyšujú povedomie o životnom prostredí (ekologická stopa, odpad, triedenie, recyklácia použitého oleja, grantové výzvy a pod.).

Preskúmali sme kreatívy a výdavky od roku 2017 do polovice tohto roka. Medziročne rastie tento typ komunikácie, aj keď len minimálne.

Najviac reklám s touto témou zarezonovalo v rádiu. Zadávatelia, ktorí minuli najviac peňazí na reklamy so „šetrným odkazom“ sú: Slovenská agentúra životného prostredia, Nadácia Ekopolis, Slovnaft či Axa. V závere si môžete pozrieť ukážky z najvýznamnejších kampaní. Za zmienku stojí prepis rádiového spotu o separovaní. Je z roku 2017, ale je aktuálny aj dnes.

 Search article